Partner in Site Reconversion (PSR) is een dochtervennootschap van Jan De Nul Group. We zijn een projectontwikkelaar die de nadruk legt op het hergebruiken en (herontwikkelen van bestaande ruimte. Dat past binnen een duurzame visie op stedenbouw en projectontwikkeling. Ook bij Dac’art is dat het geval.

We zetten in op creatieve, innovatieve en duurzame projecten, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden. De locatie staat daarbij centraal.

Ligging als fundament

We kiezen met veel zorg de locaties van de projecten. Want de omgeving van je nieuwe woning is bepalend voor je levenskwaliteit. Een goede locatie zorgt er ook voor dat de je vastgoed een betrouwbare investering vormt.

Met kwaliteit waarde creëren

Bij elk project staat kwaliteit voorop. Dat vertaalt zich in alle aspecten: verfijnde en eigentijdse architectuur, aandacht voor kwaliteitsvolle aanleg van het openbare domein en inzetten op innovatie en creatieve oplossingen. Als bewoner kan je daardoor rekenen op een uitstekende totaalbeleving.

Katalysator voor omgeving

We hebben een voorkeur voor locaties met veel groeipotentieel en selecteren plekken die na de realisatie van ons project nog mooier zullen worden.

Ook Dac’art zit ingebed in een ruimer plan: het ontwikkelingstraject ‘Toekomstvisie 2020’ van de stad Izegem schuift een uitgesproken visie voor een levendige, nagelnieuwe stadswijk naar voor. Het kwaliteitsniveau van Dac’art zal – net zoals onze andere projecten – voor een katalysator zorgen, die de opwaardering van de ruimere omgeving in gang zet.